Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
TeaHouse of Wehmais
Pieksämäentie 234, 51900 Juva

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
NIMI
NUMERO
SPOSTI

3. Rekisterin nimi
Wehmais asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden kehittäminen ja hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien ilmoittamat tiedot eli esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt SÄHKÖPOSTI

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 
Tietojen oikaisupyynnöt SÄHKÖPOSTI